Ε130008 - “Περιβαλλοντικές μετρήσεις ποιότητας ατμόσφαιρας και μετρήσεις υγιεινής και ασφαλείας στα μεταλλεία της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ”
Έναρξη: 14-2-2013
Λήξη: 5-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρεία ΛΑΡΚΟ, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το Έργο: «Περιβαλλοντικές μετρήσεις ποιότητας ατμόσφαιρας και μετρήσεις υγιεινής και ασφαλείας στα μεταλλεία της».
Ε130004 - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναδόχων με σκοπό την προεπιλογή τους για το έργο «Μελέτη και σχεδίαση συστήματος υγρών πλυντρίδων για την αποκονίωση των απαερίων ηλεκτροκαμίνου που λειτουργεί στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα
Έναρξη: 22-1-2013
Λήξη: 20-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναδόχων με σκοπό την προεπιλογή τους για το έργο «Μελέτη και σχεδίαση συστήματος υγρών πλυντρίδων για την αποκονίωση των απαερίων ηλεκτροκαμίνου που λειτουργεί στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα» στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψήφιους πρόσκληση Νο Ε130004.
Α121590- ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Έναρξη: 8-1-2013
Λήξη: 7-2-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Μίσθωση λεωφορείων πούλμαν για μεταφορά προσωπικού στο εργοστάσιο και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121590.
Α121487 - Προμήθεια προπανίου για τους μεταλλάκτες χαλυβουργίας του εργοστασίου της
Έναρξη: 28-12-2012
Λήξη: 10-1-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές , για την επιλογή εταιρείας που θα αναλάβει: «Την προμήθεια προπανίου για τους μεταλλάκτες χαλυβουργίας του εργοστασίου της », στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη συνημμένη Διακήρυξη Α121487.
Α121473 - ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 12-12-2012
Λήξη: 27-12-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στη: «Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121473.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία