Α121473 - ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 12-12-2012
Λήξη: 27-12-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες που αφορούν στη: «Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121473.
Α121596 - Ανεύρεση εργολάβου που θα παρέχει στo εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας τα εξής μηχανήματα με μίσθωση ανά ώρα: «περιστρεφόμενη τσάπα εφοδιασμένη και με υδραυλικό σφυρί και τσάπα τύπου JCB»
Έναρξη: 11-12-2012
Λήξη: 27-12-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα παρέχει στo εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας τα εξής μηχανήματα με μίσθωση ανά ώρα: «περιστρεφόμενη τσάπα εφοδιασμένη και με υδραυλικό σφυρί και τσάπα τύπου JCB», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121596.
Α121630 - Καθαρισμός γραφείων & χώρων οικισμού του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 10-12-2012
Λήξη: 27-12-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Καθαρισμός γραφείων και χώρων οικισμού του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121630.
Α121462- Επισκευή ελαστικών επισώτρων των μηχανημάτων – οχημάτων του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 29-11-2012
Λήξη: 12-12-12
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Επισκευή ελαστικών επισώτρων των μηχανημάτων – οχημάτων του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121462
Α121461 - Καθαρισμός αμπαριών πλοίων εκφόρτωσης στερεών καυσίμων και μεταλλευμάτων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 2-11-2012
Λήξη: 20-11-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Καθαρισμός αμπαριών πλοίων εκφόρτωσης στερεών καυσίμων και μεταλλευμάτων στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α121461.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία