Α110884 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ (ΣΕΛ)
Έναρξη: 4-7-2011
Λήξη: 14-7-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή εργολάβου που θα αναλάβει το έργο ‘’ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ” στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110884.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α 110687 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
Έναρξη: 20-6-2011
Λήξη: 14-7-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερομένους προς υποβολή προτάσεων με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου, που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών ‘’ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ‘’ στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110687.
A110608 - Εργολαβία φορτωτή τύπου CAT 950Ε ή CAT 966 ή ισοδύναμου τύπου στο εργοστασιο Λαρυμνασ (ΣΕΛ)
Έναρξη: 30-5-11
Λήξη: 15-6-11
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή εργολάβου που θα αναλάβει το έργο του καθαρισμού και της τροφοδοσίας διαφόρων υλικών, με φορτωτή τύπου CAT 950Ε ή CAT 966 ή ισοδύναμου στο τμήμα της Χ/Β καθώς και σε άλλες εργασίες στο Εργοστασιακό Συγκρότημα Λάρυμνας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110608.
Α110013 - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ ΟΒΜ
Έναρξη: 27-5-2011
Λήξη: 24-6-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου εταιρίας (Εργολήπτης) που θα αναλάβει τις εργασίες ‘’ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ ΟΒΜ‘’ του Μεταλλουργικού Εργοστασίου Λάρυμνας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110013.
Α110700 - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Έναρξη: 26-5-2011
Λήξη: 17-6-2011
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή εργολάβου που θα αναλάβει στο Εργοστασιακό Συγκρότημα Λάρυμνας, διάφορες κύριες και βοηθητικές εργασίες στα τμήματα παραγωγής, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α110700.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία