Ε12.003- Κατασκευή χώρου Χερσαίας Διάθεσης της Σκωρίας Ηλεκτροκαμίνων που παράγεται από το μεταλλουργικό συγκρότημα της «ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ» στη θέση «Λιάβδα» Ν. Φθιώτιδας.
Έναρξη: 25-1-2012
Λήξη: 6-3-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία (ΓΜΜΑΕ) ΛΑΡΚΟ

Προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την κατασκευή του έργου «ΧΩΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ» σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Ε 12.003.
Α111991 - ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΡΑΝΣΕΡΑ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ
Έναρξη: 23-1-2012
Λήξη: 17-2-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερομένους προς υποβολή προτάσεων με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου, που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών «ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΡΑΝΣΕΡΑΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ» στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α111991
Α111612- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΘΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Η/Κ ΤΟΥ ΣΕΛ
Έναρξη: 17-1-2012
Λήξη: 8-2-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει την αποκατάσταση του θαλάσσιου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς Η/Κ, του Μεταλλουργικού εργοστασίου της στη Λάρυμνα, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α111612.
Α111488 - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΩΝ
Έναρξη: 12-12-2011
Λήξη: 10-1-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει το έργο της θερμοδομικής επισκευής τμημάτων των περιστροφικών καμίνων Νο I (Ø5,2m), Νο II (Ø4,2m), Νο III (Ø4,2m), Νο IV (Ø6,1m), του εργοστασίου της, στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο Α111488.
Α111621 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΑΣ & ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Μ/Τ
Έναρξη: 28-11-11
Λήξη: 16-12-11
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει την λειτουργία της μαγνητοταινίας
και του τριβείου σκουριάς Μεταλλακτών (Μ/Τ) στο εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διακήρυξη Νο Α111621.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία