Β190100: Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον μεταλλευτικό χώρο Κατσίκιζας των Μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 19-11-2019
Λήξη: 2-12-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει την :
«Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον μεταλλευτικό χώρο Κατσίκιζας των
Μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Β1901000.<o:p></o:p></span></p>
Α190702: Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου ΙV
Έναρξη: 25-10-2019
Λήξη: 25-11-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και
Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ
προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου
ΙV» του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α190702.<o:p></o:p></span></p>
A190279:Προμήθεια Χαλυβδόφυλλων
Έναρξη: 06-06-2019
Λήξη: 13-01-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές </span>
για την προμήθεια χαλυβδόφυλλων για τις ανάγκες του
εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α190279
A190604: Προμήθεια 200.000 tn +/-10% Γαιάνθρακα
Έναρξη: 15-10-2019
Λήξη: 15-11-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
προμήθεια 200.000 tn +/-10% Γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της
Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α190604
K9-18: Τροφοδοσία τριβείου, φόρτωση μεταλλεύματος σε φορτηγά και φόρτωση-μεταφορά-απόθεση απορρίμματος
Έναρξη: 04-11-2019
Λήξη: 22-11-2019
Τροφοδοσία τριβείου, φόρτωση μεταλλεύματος σε φορτηγά και
φόρτωση-μεταφορά-απόθεση απορρίμματος, στα Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για
τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ9-18
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία