Κ7-07 & Κ7-08:α) «Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων με εκσκαφείς» και β) την «Τροφοδοσία τριβείου και φόρτωση μεταλλεύματος» στα μεταλλεία της στην Καστοριά
Έναρξη: 24-10-2017
Λήξη: 10-11-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει δύο (2) διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές για α) την «Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων με εκσκαφείς» και β) την «Τροφοδοσία τριβείου και φόρτωση μεταλλεύματος» στα μεταλλεία της στην Καστοριά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψήφιους διακηρύξεις Κ7-07 και Κ7-08, αντίστοιχα.
Ε170037: Καθαρισμός κτιρίων των κεντρικών γραφείων της Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
Έναρξη: 18-10-2017
Λήξη: 9-11-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου με την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και εμπειρία για να αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου των κεντρικών γραφείων της, στην οδό Φραγκοκκλησιάς 27, στο Μαρούσι Αττικής, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.
Α171193: Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου σκυροδέματος στο εργοστάσιο της Λάρυμνας και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 10-10-2017
Λήξη: 03-11-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την:
« Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου σκυροδέματος στο εργοστάσιο της Λάρυμνας και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α171193.
Α170742 - Β170173: Προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών Ιμάντων για τις ανάγκες του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 10-10-2017
Λήξη: 13-11-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών Ιμάντων για τις ανάγκες του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α170742-Β170173.
A170761: Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 04-10-2017
Λήξη: 23-10-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α170761.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία