Β170041 - Προκαταρκτική τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για τη διερεύνηση τησ δυνατότητας ανάπτυξης υπόγειων εκμεταλλεύσεων νικελιούχων κοιτασμάτων στα μεταλλεία της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στην Εύβοια
Έναρξη: 26-04-2017
Λήξη: 07-06-2017
Η Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ καλεί εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκπόνηση μελέτης: "Προκαταρκτική τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας για τη διερεύνηση τησ δυνατότητας ανάπτυξης υπόγειων εκμεταλλεύσεων νικελιούχων κοιτασμάτων στα μεταλλεία της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ στην Εύβοια" σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170041
Γ170036 - Μίσθωση διατρητικών φορείων όρυξης διατρημάτων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε διάτρηση στις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις στα Μεταλλεία της, στον Άγιο Ιωάννη Θηβών
Έναρξη: 25-04-2017
Λήξη: 19-05-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Μίσθωση διατρητικών φορείων όρυξης διατρημάτων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε διάτρηση στις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις στα Μεταλλεία της, στον Άγιο Ιωάννη Θηβών », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ170036.
ΔΠΕ17.001 - πώληση SCRAP ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Έναρξη: 05-04-2017
Λήξη: 28-04-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση SCRAP ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη ΔΠΕ17.001.
A160505- Three Phase Electric Furnace Power Transformer – Rated Power 34MVA”
Έναρξη: 27-03-2017
Λήξη: 04-04-2017
G.M.M. S.A. Larco,is considering the design and the manufacturing of a three phase electric furnace power transformer, rated power 34 MVA for power supply of electric furnace No3
Α160505 - Προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA
Έναρξη: 27-03-2017
Λήξη: 04-04-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA, για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α160505.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία