Α160505 - Προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA
Έναρξη: 27-03-2017
Λήξη: 04-04-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Μετασχηματιστή ισχύος 34MVA, για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α160505.
Δ6-08: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργολαβικών εργασιών στα Λιγνιτωρυχεία Σερβίων
Έναρξη: 22-3-2017
Λήξη: 31-03-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εκτέλεση εργολαβικών εργασιών στα Λιγνιτωρυχεία Σερβίων», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Δ6-08.
Κ6-24: Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα μεταλλεία της στην Καστοριά
Έναρξη: 8-3-2017
Λήξη: 24-3-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα μεταλλεία της στην Καστοριά, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Κ6-24.
Α161715 - Fireproof Bricks for Ladles
Έναρξη: 06-03-2017
Λήξη: 21-03-2017
You are kindly invited to participate in the tender of “G.M.M. S.A. Larco”, Greece, for Fireproof Bricks for Ladles. Please make your best offer, in a sealed envelope, till March, 21st 2017, 12:00
Α161715 - Προμήθεια πυροτούβλων κάδων χαλυβουργίας
Έναρξη: 06-03-2017
Λήξη: 21-03-2017
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια πυροτούβλων κάδων χαλυβουργίας» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α161715.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία