Β130062 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Έναρξη: 20-3-13
Λήξη: 9-4-13
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τα μεταλλεία Ευβοίας στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130062.
Β130019- Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων του εργοταξίου Δυτικό Κοτρώνι των μεταλλείων Ευβοίας
Έναρξη: 15-3-2013
Λήξη: 2-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων του εργοταξίου Δυτικό Κοτρώνι των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130019.
Α130268- «Εξεύρεση Ιατρού Μικροβιολόγου για τη λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου του υγειονομικού σταθμού του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας»
Έναρξη: 14-3-2013
Λήξη: 27-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την «Εξεύρεση Ιατρού Μικροβιολόγου για τη λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου του υγειονομικού σταθμού του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130268.
Ε120100- Ετήσια προμήθεια γάλακτος εβαπορέ
Έναρξη: 11-3-2013
Λήξη: 2-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εξεύρεση αναδόχου Εταιρίας (Προμηθευτής) η οποία θα αναλάβει την ετήσια προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για όλα τα εργοτάξια και τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η ετήσια ποσότητα είναι περίπου 7.555 κιβώτια σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε120100.
Γ130020 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΣΟΥΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 1-3-2013
Λήξη: 19-3-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ130020.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία