Β190041-Γ190019: ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
Έναρξη: 12-04-2019
Λήξη: 22-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: « Προμήθεια και μεταφορά εκρηκτικών υλών για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις των μεταλλείων Ευβοίας και Αγ. Ιωάννη Ν. Βοιωτίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψηφίους Διακηρύξεις Β190041 και Γ190019.
K9-03: Εργολαβία μίσθωσης προωθητών γαιών για την εξόρυξη μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 13-03-2019
Λήξη: 15-04-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την:
«Εργολαβία μίσθωσης προωθητών γαιών για την εξόρυξη μεταλλεύματος
και ενδιάμεσων στείρων στα Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με
τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ9-03.<o:p></o:p></span></p>
Γ180150: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ( ΕΛΛΕΝΙΤ ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ( ΠΑΝΕΛ )
Έναρξη: 19-2-2019
Λήξη: 08-03-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ( ΕΛΛΕΝΙΤ ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ( ΠΑΝΕΛ ) της Γ.Μ.Μ
ΑΕ ΛΑΡΚΟ στο Μεταλλείο Αγίου Ιωάννη Βοιωτίας
Α180906 - Μελέτη επισκευής και ενίσχυσης της κεντρικής καμινάδας του Εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 29-01-2019
Λήξη: 22-02-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: « Μελέτη επισκευής και ενίσχυσης της κεντρικής καμινάδας του Εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη
διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180906
Α180791 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
Έναρξη: 24-09-2018
Λήξη: 28-02-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με
κλειστές προσφορές για την προμήθεια γερανογέφυρας 30/8tn για τo μεταλλουργικό εργοστάσιο της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α180791.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία