Α181820:ΑΡΠΑΓΗ ΓEPANOY CAILLARD ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,2 Μ3 ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΡΟΥ 7,5 ΤΝ
Έναρξη: 30-06-2019
Λήξη: 20-06-2019
Η Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε.ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΓEPANOY CAILLARD ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,2 Μ3 ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΡΟΥ 7,5 ΤΝ
Α190226: «Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα»
Έναρξη: 3-06-2019
Λήξη: 24-06-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τον:
«Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα» στο
εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α190226.<o:p></o:p></span></p>
Α181913: ΚΑΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Η/Κ.
Έναρξη: 30/05/2019
Λήξη: 13/06/2019
ΚΑΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Η/Κ.
Η ΚΑΜΠΙΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΠΟΥ AΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ BRIEDA OPERATOR CABIN MULTIVISION FOR STILL MILL PLANT.
Α190266: ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ KOINOΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΥΔΗΝ
Έναρξη: 20-05-2019
Λήξη: 28-05-2019
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ KOINOΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΥΔΗΝ
Β190041-Γ190019: ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
Έναρξη: 12-04-2019
Λήξη: 22-07-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: « Προμήθεια και μεταφορά εκρηκτικών υλών για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις των μεταλλείων Ευβοίας και Αγ. Ιωάννη Ν. Βοιωτίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τις διαθέσιμες για τους υποψηφίους Διακηρύξεις Β190041 και Γ190019.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία