Κ9-14: Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση φυσικού μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα Μεταλλεία Καστοριάς
Έναρξη: 08-10-2019
Λήξη: 25-10-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση φυσικού μεταλλεύματος και ενδιάμεσων στείρων στα
Μεταλλεία Καστοριάς της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Κ9-14.
Α190373: Προμήθεια πυροτούβλων κάδων χαλυβουργίας
Έναρξη: 03-10-2019
Λήξη: 18-10-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την:
«Προμήθεια πυροτούβλων κάδων χαλυβουργίας» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα
Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α190373.<o:p></o:p></span></p>
Α190568: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ
Έναρξη: 17-09-2019
Λήξη: 07-10-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
προμήθεια Σωλήνων Απομετάλλωσης για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου
της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη
Α190568.<o:p></o:p></span></p>
Κ9-11: Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 12-09-2019
Λήξη: 27-09-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση ειδικευμένης ναυτιλιακής Εταιρείας που
θα αναλάβει την: « Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης
στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »,
σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ9-11
K9-11: Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 12-09-2019
Λήξη: 27-09-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση ειδικευμένης ναυτιλιακής Εταιρείας που
θα αναλάβει την: « Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης
στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »,
σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ9-11
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία