Α121347 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ
Έναρξη: 24-9-2012
Λήξη: 23-10-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 70.000tn +/-10% γαιάνθρακα και δικαίωμα (option) για επιπλέον 70.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α121347
A121323- Προμήθεια ΚΟΚ Πετρελαίου για το Μεταλλουργικό Συγκρότημα της εταιρίας στη Λάρυμνα
Έναρξη: 11-9-2012
Λήξη: 18-9-2012
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 6.000tn +/-10% κωκ πετρελαίου και μονομερές δικαίωμα (option) της ΛΑΡΚΟ για επιπλέον 6.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α121323.
Ε120053- υποστήριξη των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας με τη χρήση τεχνολογιών Server / Application / Desktop Virtualization
Έναρξη: 20-7-12
Λήξη: 12-10-12
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμος Εταιρία ΛΑΡΚΟ , προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αναβάθμιση και υποστήριξη των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρίας με τη χρήση τεχνολογιών Server / Application / Desktop Virtualization, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Νο Ε120053
Α120687 - Προμήθεια Πυρότουβλων Μεταλλακτών για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 4-7-12
Λήξη: 13-8-12
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Πυρότουβλων Μεταλλακτών για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους διακήρυξη Νο Α120687.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε
Έναρξη: 2-07-2012
Λήξη: 10-08-2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε
“Εγκατάσταση μονάδας για την απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων από το ρεύμα του θαλασσινού νερού που χρησιμοποιείται για ψύξη και κοκκοποίηση της σκωρίας των ηλεκτροκαμίνων”
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία