Κ4-04: Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 20-3-2014
Λήξη: 10-4-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ4 - 04.
Α131379 - Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της
Έναρξη: 14-3-2014
Λήξη: 27-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α131379.
Α140005- Αποκομιδή – ανακύκλωση παλαιών, αποξηλωθέντων αργιλοπυριτικών πυροτούβλων από το εργοστάσιό της,στη Λάρυμνα
Έναρξη: 14-3-2014
Λήξη: 27-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την «Αποκομιδή – ανακύκλωση παλαιών, αποξηλωθέντων αργιλοπυριτικών πυροτούβλων από το εργοστάσιό της» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α140005
Β140067- Καθαρισμό, κοπή και φόρτωση μεταλλεύματος σε περιφερειακά εργοτάξια των μεταλλείων Ευβοίας
Έναρξη: 11-3-2014
Λήξη: 26-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τον: «Καθαρισμό, κοπή και φόρτωση μεταλλεύματος σε περιφερειακά εργοτάξια των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β140067
Δ4-04: ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΣ ΣΤΟΥΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 'Η ΜΕΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Έναρξη: 10-3-2014
Λήξη: 26-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει τη μεταφορά τριμμένου λιγνίτη από την πλατεία ψιλού του τριβείου των Λιγνιτωρυχείων Σερβίων (ΛΣ) στους ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ή ΜΕΛΙΤΗΣ της ΔΕΗ
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία