Α140052 - Καθαρισμός γραφείων και χώρων του οικισμού, στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 29-1-2014
Λήξη: 11-2-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον «Καθαρισμό των γραφείων και χώρων του οικισμού του εργοστασίου της» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α140052.
A131867 - Supply of PET COKE for our Smelter Site at Larymna, Greece
Έναρξη: 6-03-2014
Λήξη: 13-03-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 12.000tn +/-10% Pet Coke για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α131867.
A131379 - Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 8-1-2014
Λήξη: 28-1-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «Προώθηση υλικών με χρήση προωθητή σε θέσεις του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α131379.
A131739 - Εργασίες μηχανολογικής συντήρησης (απολογιστικές) στο εργοστάσιό της.
Έναρξη: 2-1-2014
Λήξη: 28 - 1-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις: «Εργασίες μηχανολογικής συντήρησης (απολογιστικές) στο εργοστάσιό της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α131739.
Γ130167 - Εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά στο εργοτάξιο Τσούκα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 18-12-2013
Λήξη: 16-1-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά στο εργοτάξιο Τσούκα των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ130167.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία