Δ4-03: Χερσαία μεταφορά τριμμένου λιγνίτη από το λιγνιτωρυχείο Σερβίων ή το λιγνιτωρυχείο Προσηλίου της εταιρίας ΜΕ.Τ.Ε. στο λιμάνι Θεσσαλονίκης
Έναρξη: 5-3-2014
Λήξη: 18-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προτάσεων με κλειστές προσφορές, για την επιλογή Εργολάβου που θα αναλάβει τη μεταφορά τριμμένου λιγνίτη από το Λιγνιτωρυχείο Σερβίων και το Λιγνιτωρυχείο ΜΕ.Τ.Ε. στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη
Α140051- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Έναρξη: 27-02-2014
Λήξη: 11-03-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το έργο «Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α140051
K4-02: Χερσαία μεταφορά μεταλλευμάτος απο το ΜΕΚ στον ΟΛΘ
Έναρξη: 24-02-2014
Λήξη: 11-03-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Χερσαία μεταφορά μεταλλεύματος από τα Μεταλλεία Καστοριάς προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Κ4 - 02.
Α131857 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΛ
Έναρξη: 19-2-2014
Λήξη: 6-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τις: «Εργασίες δομών περιστροφικών καμίνων του εργοστασίου της» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α131857.
Β140002 - Γ140002
Έναρξη: 10-2-2014
Λήξη: 27-2-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την: «Προμήθεια και μεταφορά εκρηκτικών υλών για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις των Μεταλλείων Ευβοίας και Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β140002 και Γ140002.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία