Γ130074 - Προμήθεια φορτωτή και χωματουργικών μηχανημάτων για τα μεταλλεία του Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 6-6-2013
Λήξη: 20-6-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια φορτωτή και χωματουργικών μηχανημάτων για τα μεταλλεία του Αγίου Ιωάννη, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ130074.
Α130712 - προμήθεια 70.000tn +/-10% γαιάνθρακα και δικαίωμα (option) για επιπλέον 70.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 28-5-2013
Λήξη: 11-6-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 70.000tn +/-10% γαιάνθρακα και δικαίωμα (option) για επιπλέον 70.000tn +/-10% για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α130712.
Β130041 - Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας των μεταλλείων Ευβοίας
Έναρξη: 12-4-2013
Λήξη: 30-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Φύλαξη και παρακολούθηση εργοταξίων και μεταφορικής ταινίας των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130041.
Α130333 - Επισκευές δομών ηλεκτρικών καμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας
Έναρξη: 27-3-2013
Λήξη: 16-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Επισκευές δομών ηλεκτρικών καμίνων στο εργοστάσιο της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α130333.
Β130036 - εκμίσθωση ερπυστριοφόρου διατρητικού φορείου για γεωτρήσεις στα μεταλλεία Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130036.
Έναρξη: 22-3-2013
Λήξη: 12-4-2013
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εξεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο «εκμίσθωση ερπυστριοφόρου διατρητικού φορείου για γεωτρήσεις στα μεταλλεία Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β130036.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία