Β150218 - Προμήθεια δύο καινούργιων χωματουργικών φορτηγών (DUMPER) 90-100tn
Έναρξη: 22-6-2015
Λήξη: 14-7-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων χωματουργικών φορτηγών (DUMPER) 90-100tn, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Β150218.
ΔΠΕ15.001 - ΠΩΛΗΣΗ SCRAPS ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Έναρξη: 10-6-2015
Λήξη: 06-08-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση SCRAP ΣΙΔΗΡΟΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη ΔΠΕ15.001.
Ε150043 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:" Design, engineering and construction of a pelletizing unit for treating 600-800 metric tones per day of fine grained partially pre-reduced nickeliferous lateritic ore"
Έναρξη: 08-06-2015
Λήξη: 10-07-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναδόχων με σκοπό την προεπιλογή τους για το έργο «Design, engineering and construction of a pelletizing unit for treating 600-800 metric tones per day of fine grained partially pre-reduced nickeliferous lateritic ore», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε150043.
Α150622 - Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου σκυροδέματος στο εργοστάσιο της Λάρυμνας και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 22-05-2015
Λήξη: 03-06-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση προμηθευτή που θα αναλάβει το έργο: «Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση έτοιμου σκυροδέματος στο εργοστάσιο της Λάρυμνας και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150622.
A142202 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Λάρυμνας
Έναρξη: 20-05-2015
Λήξη: 03-06-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης του εργοστασίου της Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α142202.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία