Α180212 - Αντικατάσταση σακοφίλτρων και επισκευή εγκατάστασης διαβροχής
Έναρξη: 28-03-2018
Λήξη: 17-04-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αντικατάσταση σακοφίλτρων και επισκευή εγκατάστασης διαβροχής,σύμφωνα με συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Α180262: ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
Έναρξη: 28-03-2018
Λήξη: 11-04-2018
<p>H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ</p>
<p>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Μ1243104 ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ W14837. </p>
Κ8-02: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 26-03-2018
Λήξη: 16-04-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Κ8-02.
Ε170051 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Έναρξη: 26-03-2018
Λήξη: 30-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση συστήματος διαχείρισης στόλου για 150 οχήματα της εταιρίας της.
Αίτηση Α180208: Εγκατάσταση ανεμιστήρα σώματος με δυνατότητα εμφύσησης θερμού αέρα σε ένα Η/Δ της Η/Κ ΙΙΙ.
Έναρξη: 13-03-2018
Λήξη: 13-04-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές μέσω Επιτροπής Προμηθειών για εξεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τη Μελέτη Σχεδίαση Προμήθεια εξοπλισμού που αφορά την εγκατάσταση ανεμιστήρα σώματος με δυνατότητα εμφύσησης θερμού αέρα σε ένα Η/Δ στην Η/Κ ΙΙΙ.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία