Ε180027: Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Κεντρικοποιημένης Υποδομής
Έναρξη: 09-07-2018
Λήξη: 17-07-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Κεντρικοποιημένης Υποδομής
Α171759-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΤΕΡΙΤΗ
Έναρξη: 06-06-2018
Λήξη: 11-07-2018
Η Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 240.000TN ΛΑΤΕΡΙΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α180815:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ & ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗ Η/Κ 1-4
Έναρξη: 06-07-2018
Λήξη: 20-07-2018
<p>Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :
<br>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ & ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗ Η/Κ 1-4 ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1345500
Α180473: ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TΗΣ Μ/T Τ123 (TRIPPER) KAI ΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ PELLETS .
Έναρξη: 05-07-2018
Λήξη: 25-07-2018
Η ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:"ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TΗΣ Μ/T Τ123 (TRIPPER) KAI ΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ PELLETS .
Α180890 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ PORTAL-KW
Έναρξη: 04-07-2018
Λήξη: 27-07-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
PORTAL-KW.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία