Α200422: Καθαρισμός των χώρων και των εγκαταστάσεων του Μεταλλουργικού εργοστασίου
Έναρξη: 16-07-2020
Λήξη: 24-07-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τον: «τον καθαρισμό των χώρων και των εγκαταστάσεων του Μεταλλουργικού εργοστασίου της» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α200422.
A200739: πώληση της σκωρίας Ηλεκτροκαμίνων που παράγεται στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 10-07-2020
Λήξη: 17-07-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση της σκωρίας Ηλεκτροκαμίνων που παράγεται στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α200739.
Γ200021-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Εργασίες συντήρησης οδικών δικτύων και πλατειών εκμεταλλεύσεων
Έναρξη: 25-06-2020
Λήξη: 03-07-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τις: «Εργασίες συντήρησης οδικών δικτύων και πλατειών εκμεταλλεύσεων» στα μεταλλεία της στον Άγιο Ιωάννη, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ200021.
Α190573: Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων
Έναρξη: 03-03-2020
Λήξη: 19-03-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την:
«Προμήθεια πυροτούβλων απομετάλλωσης ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη
Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη
Α190573.
Γ200005: Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Mεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 20-2-2020
Λήξη: 13-03-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει τις:
« Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Mεταλλείων
Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία