Γ200005: Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Mεταλλείων Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 20-2-2020
Λήξη: 13-03-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση Εργολάβου που θα αναλάβει τις:
« Εργολαβικές εργασίες στο εργοτάξιο Τσούκα των Mεταλλείων
Αγίου Ιωάννη της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »
Α190799:Προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής χρήσης σε υγρή μορφή για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 14-2-2020
Λήξη: 06-03-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές </span>για την προμήθεια αζώτου & οξυγόνου βιομηχανικής
χρήσης σε υγρή μορφή για τις ανάγκες του Εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,
σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α190799.
Α181541: Εξυγίανση στηριγμάτων καπναγωγών ΠΚ2 και ΠΚ3 στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 17-12-2019
Λήξη: 14-02-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει την: «
Εξυγίανση στηριγμάτων καπναγωγών ΠΚ2 και ΠΚ3 στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
στην Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη
Α181541.
Α190604: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200.000tn ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ
Έναρξη: 30-12-2019
Λήξη: 22-01-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 200.000tn +/-10% Γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α190604.
Ε190027: Καθαρισμό κτιρίων των κεντρικών γραφείων της στο Μαρούσ
Έναρξη: 20-12-2019
Λήξη: 07-01-2020
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τον:
«Καθαρισμό κτιρίων των κεντρικών γραφείων της» στο Μαρούσι, σύμφωνα με τη
διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε190027.<o:p></o:p></span></p>
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία