Α180791- ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
Έναρξη: 20-06-2019
Λήξη: 27-06-2019
Η Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ , ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ , ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 16.000kg
Α181732: ΑΡΠΑΓΕΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ
Έναρξη:
Λήξη:
Η Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΡΠΑΓΩΝ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΩΝ 1,5 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΑΠΟΒΑΡΟ
Α181153: ΑΡΠΑΓΗ ΓΕΡΑΝΟΥ PORTAL-KW 7,0 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΒΑΡΟ 11,9 ΤΟΝΩΝ
Έναρξη: 28-05-2019
Λήξη: 28-06-2019
Η Γ.Μ.Μ.ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΠΡΟΚΥΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΡΠΑΓΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ PORTAL-KW 7,0 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΒΑΡΟ 11,9 ΤΟΝΩΝ
Α181820:ΑΡΠΑΓΗ ΓEPANOY CAILLARD ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,2 Μ3 ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΡΟΥ 7,5 ΤΝ
Έναρξη: 30-06-2019
Λήξη: 20-06-2019
Η Γ.Μ.Μ ΛΑΡΚΟ Α.Ε.ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΓEPANOY CAILLARD ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3,2 Μ3 ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΡΟΥ 7,5 ΤΝ
Α190226: «Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα»
Έναρξη: 3-06-2019
Λήξη: 24-06-2019
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τον:
«Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή του λιμένα» στο
εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α190226.<o:p></o:p></span></p>
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία