Α180726: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Η/Κ ΙΙ
Έναρξη: 14-09-2018
Λήξη: 20-09-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Η/Κ ΙΙ
ΜΗΚΟΥΣ 6000mm ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1325302Β/2
Β180134 - Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στο μεταλλείο του Κούτου Ευβοίας
Έναρξη: 13-09-2018
Λήξη: 1-10-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στο μεταλλείο του Κούτου Ευβοίας
της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη
Β180134.</span>
Α161828: προμήθεια Burner for the Rotary Kiln III
Έναρξη: 02-07-2018
Λήξη: 24-09-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
προμήθεια Burner for the Rotary Kiln III για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική
Διακήρυξη Α161828.
Α180915: Μετασχηματιστή Ισχύος 34 ΜVA
Έναρξη: 06-08-2018
Λήξη: 24-09-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
προμήθεια Μετασχηματιστή Ισχύος 34 ΜVA για τις ανάγκες του
μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α180915.
Α181011: ΚΟΧΛΙΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΕΟΥ PNEUMEX Π/Κ ΙΙ & ΙΙΙ
Έναρξη: 05-09-2018
Λήξη: 14-09-2018
Κοχλιοσυμπιεστής του οίκου AERZENER τύπου VM 45 με κινητήρα (χωρίς βάση, σιγαστήρα, πίνακα ελέγχου και ελαστικό σύνδεσμο), τεμάχια 50 και 1810 του σχεδίου 0ZV-3627, παροχής 32 κυβ. μέτρων ανά λεπτό, serial number 899761
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία