Α151719 - Μίσθωση φορτωτή για την τροφοδότηση των ανακυκλούμενων υλικών του τμήματος pellets στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 11-12-15
Λήξη: 8-01-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου με κατάλληλο εξοπλισμό για τη: «Μίσθωση φορτωτή για την τροφοδότηση των ανακυκλούμενων υλικών του τμήματος pellets στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α151719.
Β150421 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Έναρξη: 8-12-15
Λήξη: 14-01-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση ναυτιλιακής εταιρίας που θα αναλάβει το έργο: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στα Πολιτικά Ευβοίας, στο λιμάνι του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β150421.
Α151635 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000tn ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ
Έναρξη: 07-12-2015
Λήξη: 12-01-2016
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια 100.000tn +/-10% Γαιάνθρακα για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α151635.
A150970- Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚO
Έναρξη: 14-9-2015
Λήξη: 30-9-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση προμηθευτή που θα αναλάβει το έργο: «Φόρτωση, μεταφορά και τροφοδοσία μεταλλευμάτων και λοιπών υλικών στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α150970.
Β150297 - Προμήθεια ενός καινούργιου Ερπυστριοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα 8κμ
Έναρξη: 07-07-2015
Λήξη: 18-9-2015
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου Ερπυστριοφόρου Υδραυλικού Εκσκαφέα 8κμ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Β150297.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία