Α140272- Β140084 - Γ140048: ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ
Έναρξη: 10-4-14
Λήξη: 09-05-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Ελαστικών Μεταφορικών Ιμάντων, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Α140272-Β140084-Γ140048.
Γ140035 - Εργασίες όρυξης διατρημάτων με διατρητικό φορείο στα εργοτάξια των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 10-4-14
Λήξη: 29-4-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τις: «Εργασίες όρυξης διατρημάτων με διατρητικό φορείο στα εργοτάξια των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Γ140035.
Ε140002 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ
Έναρξη: 10-4-14
Λήξη: 29-4-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε140002.
Α140146 - ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ:" Ηλεκτρολογικές – ηλεκτρονικές – ψυκτικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας"
Έναρξη: 8-4-2014
Λήξη: 13-5-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τις: «Ηλεκτρολογικές – ηλεκτρονικές – ψυκτικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α140146.
Ε140013- Κατασκευή κυττάρου άμεσης λειτουργίας (Α1) – Φάση Β΄» του Χώρου Χερσαίας Διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 28-3-2014
Λήξη: 08-5-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Κατασκευή κυττάρου άμεσης λειτουργίας (Α1) – Φάση Β΄» του Χώρου Χερσαίας Διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε140013.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία