Α141911 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΕΛ
Έναρξη: 18-12-14
Λήξη: 21-1-15
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια χαλυβδοφύλλων θερμής και ψυχρής έλασης για το Εργοστάσιο της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους διακήρυξη Νο Α141911.
Α141167 - Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ
Έναρξη:
Λήξη:
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον «Καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή καθίζησης σκουριάς ηλεκτροκαμίνων του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α141167.
Ε140067- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Έναρξη: 18-11-14
Λήξη: 9-12-14
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής των δικτύων δεδομένων, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική Διακήρυξη Ε140067.
Β140339 - Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας στο ΜΕΕ
Έναρξη: 6-10-14
Λήξη: 10-10-14
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη: «Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β140339.
Ε140050- Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου και λοιπές εργασίες οδοποιίας στη θέση Λιάβδα Λάρυμνας
Έναρξη: 16-9-14
Λήξη: 30-9-14
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου και λοιπές εργασίες οδοποιίας στη θέση Λιάβδα Λάρυμνας», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε140050.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία