Α181296: Καθαρισμό και άλλες εργασίες με ελαστικοφόρο εκσκαφέα στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 17-09-2018
Λήξη: 03-10-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον: «
Καθαρισμό και άλλες εργασίες με ελαστικοφόρο εκσκαφέα στο εργοστάσιο της
Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους
υποψηφίους Διακήρυξη Α181296.<o:p></o:p></span></p>
Α170256: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (ΠΛΕΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ KAI ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Φ700.
Έναρξη: 14-09-2018
Λήξη: 26-09-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (ΠΛΕΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ KAI ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ Φ700.(ΠΕΡΙΠΟΥ 150 ΜΕΤΡΑ) ΣΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ ,ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ<br>
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ<br>
Α180726: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Η/Κ ΙΙ
Έναρξη: 14-09-2018
Λήξη: 20-09-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Η/Κ ΙΙ
ΜΗΚΟΥΣ 6000mm ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1325302Β/2
Β180134 - Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στο μεταλλείο του Κούτου Ευβοίας
Έναρξη: 13-09-2018
Λήξη: 1-10-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στο μεταλλείο του Κούτου Ευβοίας
της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη
Β180134.</span>
Α161828: προμήθεια Burner for the Rotary Kiln III
Έναρξη: 02-07-2018
Λήξη: 24-09-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
προμήθεια Burner for the Rotary Kiln III για τις ανάγκες του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους σχετική
Διακήρυξη Α161828.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία