Α180828: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V
Έναρξη: 07-08-2018
Λήξη: 10-08-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :
<br>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ
Μ1304106.
<br>
Α181090: ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΥΔΗΝ
Έναρξη: 02-08-2018
Λήξη: 17-08-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ KOINOΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΥΔΗΝ
Α180848: Καθαρισμό κτιρίων εργοστασίου και οικισμού εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα Φθιώτιδας
Έναρξη: 24-07-2018
Λήξη: 10-08-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την
ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τον: « Καθαρισμό κτιρίων εργοστασίου και οικισμού εργοστασίου της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ στη
Λάρυμνα Φθιώτιδας », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180848
A180716 - Εργολαβία με την χρήση φορτωτή – εκσκαφέα JCB ή αναλόγου, μετά σφύρας, στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 22-06-2018
Λήξη: 27-07-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές
για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Εργολαβία με την χρήση φορτωτή – εκσκαφέα JCB ή αναλόγου, μετά σφύρας, στο εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.ΑΕ ΛΑΡΚΟ σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180716.
A180521: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Δ ΗΚΙΙI
Έναρξη: 06-07-2018
Λήξη: 17-07-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
<br>
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/Δ ΗΚΙΙI
<br>
ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1336306-1-2-3-4
<br>
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία