Β180074:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 07-06-2018
Λήξη: 25-06-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΣΤΕΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ »
Ε180020:Εργασίες επίβλεψης φορτεκφορτώσεων και χημικών αναλύσεων δειγμάτων σιδηρονικελίου και πρώτων υλών
Έναρξη: 14-05-2018
Λήξη: 08-06-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τις: «Εργασίες επίβλεψης φορτεκφορτώσεων και χημικών αναλύσεων δειγμάτων σιδηρονικελίου και πρώτων υλών», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Ε180020.
Β180072: ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ KOMATSU HD 785-5
Έναρξη: 09-05-2018
Λήξη: 16-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για κινητήρα KOMATSU HD 785-5" συμφώνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Αίτηση προμήθειας Β180072
B180039 - Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων διάστασης 27.00 R 49 E4
Έναρξη: 08-05-2018
Λήξη: 21-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την:
«Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων διάστασης 27.00 </span>
R 49 </span><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US">E</span><span style="mso-ansi-language:EL">4
για τα μεταλλεία μας στα Πολιτικά Ευβοίας συμφώνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Αίτηση
προμήθειας Β180039.</p>
A180208 - ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ Η/Δ ΣΤΗΝ Η/Κ III
Έναρξη: 07-05-2018
Λήξη: 18-05-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική
Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ ανακοινώνει διαγωνισμό για την:</p>
ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ Η/Δ ΣΤΗΝ Η/Κ III
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία