Ε170051 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Έναρξη: 26-03-2018
Λήξη: 30-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση συστήματος διαχείρισης στόλου για 150 οχήματα της εταιρίας της.
Αίτηση Α180208: Εγκατάσταση ανεμιστήρα σώματος με δυνατότητα εμφύσησης θερμού αέρα σε ένα Η/Δ της Η/Κ ΙΙΙ.
Έναρξη: 13-03-2018
Λήξη: 13-04-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές μέσω Επιτροπής Προμηθειών για εξεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τη Μελέτη Σχεδίαση Προμήθεια εξοπλισμού που αφορά την εγκατάσταση ανεμιστήρα σώματος με δυνατότητα εμφύσησης θερμού αέρα σε ένα Η/Δ στην Η/Κ ΙΙΙ.
A171403 - Προμήθεια πυροτούβλων τοιχωμάτων ηλεκτροκαμίνων
Έναρξη: 13-03-2018
Λήξη: 30-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Προμήθεια πυροτούβλων τοιχωμάτων ηλεκτροκαμίνων» για το εργοστάσιό της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α171403.
A180275 - KΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (6 ΤΕΜ) ΓΙΑ ΤΑ Η/Κ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
Έναρξη: 13-3-2018
Λήξη: 23-3-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (6 ΤΕΜ)
ΓΙΑ ΤΑ Η/Κ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΡΥΜΝΑΣ.
Α180165 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V
Έναρξη: 12-03-2018
Λήξη: 19-03-2018
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1304106
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία