Α161561 - ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - KATAΣKEYH - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΟΥ Νο4
Έναρξη: 28-02-2018
Λήξη: 20-04-2018
ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - KATAΣKEYH - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΟΥ Νο4, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40-50tn/h
Α180233 - Κατασκεύη και προμήθεια των εξαρτημάτων άνω-κάτω κελύφους Η/Κ I-IV
Έναρξη: 27-02-2018
Λήξη: 06-03-2018

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την "Κατασκεύη και προμήθεια των εξαρτημάτων άνω-κάτω κελύφους Η/Κ I-IV», σύμφωνα με τα διαθέσιμα για τους υποψηφίους σχέδια.
Β180017 - Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Βρυσάκια των μεταλλείων της στην Εύβοια
Έναρξη: 23-02-2018
Λήξη: 12-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την: «Εξόρυξη και απομάκρυνση στείρων στον δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Βρυσάκια των μεταλλείων της στην Εύβοια, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β180017.
B170238 - Μίσθωση δύο Grader για εργασίες οδοποιίας, εκχιονισμού, κλπ στα μεταλλεία Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 16-02-2018
Λήξη: 05-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Μίσθωση δύο Grader για εργασίες οδοποιίας, εκχιονισμού, κλπ στα μεταλλεία Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170238.
B170237 - Μίσθωση δύο Φορτωτών για τη φόρτωση μεταλλεύματος και λοιπές εργασίες στα μεταλλεία Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 16-02-2018
Λήξη: 05-03-2018
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει το έργο: « Μίσθωση δύο Φορτωτών για τη φόρτωση μεταλλεύματος και λοιπές εργασίες στα μεταλλεία Ευβοίας της Γ.Μ.Μ ΑΕ ΛΑΡΚΟ », σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β170237.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία