Α131857 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΛ
Έναρξη: 19-2-2014
Λήξη: 6-3-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τις: «Εργασίες δομών περιστροφικών καμίνων του εργοστασίου της» στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α131857.
Β140002 - Γ140002
Έναρξη: 10-2-2014
Λήξη: 27-2-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την: «Προμήθεια και μεταφορά εκρηκτικών υλών για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις των Μεταλλείων Ευβοίας και Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Β140002 και Γ140002.
Α131717 - Κύριες και βοηθητικές εργασίες στα τμήματα του εργοστασίου της
Έναρξη: 5-2-2014
Λήξη: 17-2-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τις: «Κύριες και βοηθητικές εργασίες στα τμήματα του εργοστασίου της», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α131717.
K4-03: Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια εκρηκτικών υλών για τις ανάγκες των ΜΕΚ
Έναρξη: 5-2-2014
Λήξη: 21-2-2014
Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό (Κ4-03) με κλειστές προσφορές για την προμήθεια του Μεταλλείου Καστοριάς σε εκρηκτικές ύλες για ένα έτος (από 1-4-2014 έως 31-3-2015) και OPTION για ένα ακόμη έτος (1-4-2015 έως 31-3-2016
Α140051- Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού από το εργοστάσιό της και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη
Έναρξη: 27-02-2014
Λήξη: 11-03-2014
Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση εργολάβου που θα αναλάβει τη «Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού από το εργοστάσιό της και τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη», σύμφωνα με τη διαθέσιμη για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α140051.
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία