Α180473: ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TΗΣ Μ/T Τ123 (TRIPPER) KAI ΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ PELLETS .
Έναρξη: 05-07-2018
Λήξη: 25-07-2018
Η ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:"ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TΗΣ Μ/T Τ123 (TRIPPER) KAI ΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ PELLETS .
Α180890 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ PORTAL-KW
Έναρξη: 04-07-2018
Λήξη: 27-07-2018
H ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
PORTAL-KW.
Α180904: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΟΥ IV
Έναρξη: 04-07-2018
Λήξη: 27-07-2018

Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ
προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Επισκευή του Ηλεκτροκάμινου
ΙV, του εργοστασίου της στη Λάρυμνα Φθιώτιδας,σύμφωνα με τη διαθέσιμη
για τους υποψηφίους Διακήρυξη Α180904.<p>
A180573: ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V
Έναρξη: 03-07-2018
Λήξη: 19-07-2018
<p>Η ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η/Κ Ι, ΙΙ, ΙV & V ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1304106.<br>
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α180814: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΗΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Έναρξη: 02-07-2018
Λήξη: 17-07-2018
H ΛΑΡΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ :<br>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΗΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ Μ1315304<br>
Προηγούμενη Σελίδα
Επόμενη Σελίδα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Όνομα
Κωδικός
Να θυμάμαι την είσοδο σας;
Υπενθύμιση Κωδικού
Εγγραφή στην υπηρεσία