Ανακοίνωση Έκθεσης Επιλέξιμων Επενδυτών της 'Α φάσης του Διαγωνισμου.
Δημοσιευση στις: 31-03-2021

Κατόπιν αποσφράγισης και αξιολόγησης των μη δεσμευτικών Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που υπεβλήθησαν στην Α’ Φάση του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, ο Ειδικός Διαχειριστής της ΛΑΡΚΟ προεπέλεξε τους κάτωθι Ενδιαφερόμενους ως Επιλέξιμους Επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ Φάση του διαγωνισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο PDF

Έκθεση Επιλέξιμων Επενδυτών