Εκδοση 2: Παροχή διευκρινίσεων για τον Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»
Δημοσιευση στις: 19-01-2021

Εκδοση 2: Παροχή διευκρινίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18 της πρόσκλησης με ημερομηνία 23.11.2020 (εφεξής, η «Πρόσκληση») για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό (εφεξής, ο «Διαγωνισμός») για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» (εφεξής, η «ΛΑΡΚΟ»), τελούσα υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του ν. 4664/2020.

Εκδοση 2: Έντυπο Διευκρινίσεων Διαγωνισμού Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ