Ανακοίνωση αποσφράγισης προσφορών
Δημοσιευση στις: 03-02-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των φακέλων των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πουυπεβλήθησαν στις 2.2.2021, θα διενεργηθεί στην έδρα της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας ΛΑΡΚΟ την Παρασκευή 5/2/2021. Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο PDF

Ανακοίνωση αποσφράγισης προσφορών