Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση Ενδιαφερομενων Μερών που υπέβαλαν Aίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Δημοσιευση στις: 02-02-2021

Η «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «ΛΑΡΚΟ») ανακοινώνει ότι έξι (6) ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Aίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση Ενδιαφερομενων Μερών