Παράταση προθεσμίας υποβολής Αιτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος....
Δημοσιευση στις: 30-12-2020

Η ειδική διαχέιριση ανακοινωνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»

Παρακαλω κατεβάστε το συνημμένο PDF, για την πληροφόρηση σας.

Παράταση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(Α’ Φάση Διαγωνισμού)