Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α.Ε «Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ»
Δημοσιευση στις: 23-11-2020

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ»

Παρακαλω κατεβάστε το συνημμένο PDF, για την πληροφόρηση σας.

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(Α’ Φάση Διαγωνισμού)