Εθνική Πολιτική για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας
Δημοσιευση στις: 18-02-2012

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.) χαιρετίζει την προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να διαμορφώσει και να αναδείξει εθνική πολιτική για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται και στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ορυκτές Πρώτες ΄Υλες (Raw Materials Initiative) από τη χώρα μας η οποία ως χώρα μέλος της Ε.Ε. και με ιδιαίτερο σημαντικό ορυκτό πλούτο καλείται να συστρατευτεί στην ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι μίας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καλύτερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και την αποδοτικότερη χρήση των ορυκτών πρώτων υλών.

Κρίνεται ιδιαίτερα θετικό ότι το ΥΠΕΚΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή του για μία εθνική πολιτική αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, αφού αυτό ήταν πάγιο αίτημα του ΣΜΕ εδώ και αρκετά χρόνια προς την ελληνική πολιτεία.

Βέβαια το μεγάλο διακύβευμα είναι το πως και το πότε θα υλοποιηθεί η πολιτική που θα εξαγγελθεί, θα γίνουν οι απαραίτητες τομές, θα υπάρξουν οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, (π.χ. χωροταξικό σχέδιο) και μάλιστα σε εύθετο χρονικό διάστημα ή για μία ακόμη φορά αυτά που εξαγγέλλονται θα μείνουν στα χαρτιά, σύνηθες φαινόμενο της ελληνικής πολιτείας;Ο ιστορικός κλάδος της εξορυκτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας που επί πολλές δεκαετίες έχει προσφέρει πολλά και σημαντικά στην ελληνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, θα περιμένει την υλοποίηση των όσων εξαγγέλλονται ώστε να ξεδιπλώσει όλο τον παραγωγικό δυναμισμό του, θέτοντας φραγμό στην υπανάπτυξη, τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας και τον αφανισμό της περιφέρειας.

Ο ελληνικός εξορυκτικός τομέας, αποτελεί σημαντικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας του τόπου μας, ο οποίος διαχρονικά τροφοδοτεί με τις απαραίτητες πρώτες ύλες μία σειρά ζωτικών για την εθνική οικονομία κλάδων όπως της παραγωγής ενέργειας, της τσιμεντοβιομηχανίας, των κατασκευών, της βιομηχανίας αλουμινίου, των οικοδομικών υλικών κ.ά.

Παράλληλα, έχει έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα, αφού οι εξαγωγές του αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, διαμορφώνοντας ένα σημαντικό παραγωγικό κρίκο στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιώσιμη κάλυψη των αναγκών κάθε κοινωνίας σε Ορυκτές Πρώτες ΄Υλες (ΟΠΥ) είναι πλέον σαφές ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική που θα υλοποιείται μέσω μιας στοχευμένης πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού της πλούτου.

Η εξορυκτική βιομηχανία καλείται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος από τις ανάγκες αυτές που αυξάνουν με ταχύτατους ρυθμούς.

Ωστόσο, η τεράστια ζήτηση σε ορυκτά, οι ιδιαιτερότητες της εξορυκτικής δραστηριότητας η οποία υποχρεούται να λειτουργήσει εκεί που η φύση τοποθέτησε το κοίτασμα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα που εγείρονται διεθνώς επιδρώντας άμεσα στον κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητας, τα πολλαπλά εμπόδια που τίθενται στη πρόσβασή τους κι επιτείνονται από τον ανταγωνισμό με άλλες χρήσεις γης, καθώς και η εμφάνιση περιοριστικών μέτρων ή στρεβλώσεων στο επίπεδο του διεθνούς εμπορίου σε συνάρτηση με γεωπολιτικά συμφέροντα, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα εφαρμογής βέλτιστων βιώσιμων πρακτικών έρευνας κι εκμετάλλευσης των ΟΠΥ καθώς και στρατηγικών για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης και ανακύκλωσής τους αλλά και πολιτικών χωροταξικού σχεδιασμού για τα ορυκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕπιστροφήΕπάνωTop