Συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς REACH και CLP
Δημοσιευση στις: 08-03-2011

Η συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό 1907/2006 – REACH (Registration Evaluation Authorization of CHemicals) και τον Κανονισμό 1272/2008 – CLP (Classification, Labeling and Packaging) ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2010 με τις καταχωρήσεις-κοινοποιήσεις για το σιδηρονικέλιο και τις σκωρίες, μέσα στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ημερομηνία.

Πατήστε εδώ για λεπτομέριες και προβολή των καταχωρήσεων