Chairman BoD
Renessis Michail
CEO
Koutsliotakis Evangelos

Members of the Board


Poulakis Spyridon
Cheimaras Theodoros

Goutsos Stavros

Cristopoulos Konstantinos
Samiakos Spyridon
Kanellopoulos Christos
Gionis Angelos
Selevakos Georgios
Tatsi Aikaterini