Chairman BoD
Michalis Renessis
CEO
Anthimos Xenidis

Members of the Board


Spyros Poulakis
Theodoros Hemaras

Seraphim Ts´utsos

Stefanos Oktapodas
Angelidis Georgios
Dimitrios Karidas
Fani Vrouzi
Georgios Andritsos
Xenofon Aggelatos